Socialt ansvar

Broernes VVS har klare målsætninger for, hvordan vi påtager os et samfundsansvar gennem vores virke.
Alle medarbejdere er overenskomstansatte, ligesom vi naturligvis overholder alle sikkerhedsstyrelsens og arbejdstilsynets krav. 

Vi uddanner lærlinge med udgangspunkt i gode håndværkstraditioner, og vi holder vores viden ajour om de nyeste metoder, værktøj, materialer, miljø og dokumentationskrav.

BROERNES VVS ApS | Korsørgade 21, 2100 København Ø | Telefon: (+45) 35 26 61 61 | E-mail: info@broernes-vvs.dk   1158_facebook-app-logo_2   1156_instagram_2