​Håndværkerfradrag

Har du styr på reglerne om håndværkerfradrag?

Det er ikke sikkert at du er klar over det, men der findes faktisk en række håndværkeropgaver, hvor du som privat person kan få håndværkerfradrag for det udførte arbejde – dog kun for arbejdstimerne og ikke materialerne.

Det betyder for dig som privatperson, at en renovering eller forbedring ikke behøver at koste nær så meget som først tænkt. Så hvis du tænker at få udskiftet dine radiatorventiler, få tilsluttet vandhaner med sparefunktion, udskiftet dit fjernvarmeanlæg eller installeret ventilation i din bolig, kan du rent faktisk gøre brug af et håndværkerfradrag og få en procentsats af arbejdslønnen retur.

Har fået udført et stykke arbejde hos Broernes VVS, hvor du har ret til fradrag? Så er det da bare med at få det indberettet i en fart. Så kan du jo bruge de sparede penge på noget andet

Hvis du ønsker at gøre brug af håndværkerfradrag

Der er et par gode regler som er værd at huske på, hvis du vil sikre dig at kunne gøre brug af dit håndværkerfradrag:

  • Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen inkl. moms (ikke for de brugte materialer)
  • Der er sat et loft på 25.000 kr. for håndværksydelser pr. person over 18 år i husstanden pr. år (2021-niveau)
  • Du skal huske at betale din faktura elektronisk f. eks. med dankort, MobilePay, netbank (ikke med kontanter)
  • Gem altid dokumentation for det udførte arbejde i 3 år

Fradragets værdi er ca. 26%. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 780 kr. i skat.

En anden forudsætning for at kunne få håndværkerfradrag, er at arbejdet er udført af en virksomhed der er momsregistreret i Danmark. Du skal altså altid sikre dig at virksomheden har et CVR-nummer og at du kan få en faktura, hvor arbejdstiden er udspecificeret.

Fradraget kan trækkes i det indkomstår, hvor arbejdet og betalingen for arbejdet er sket.

Hvem kan få håndværkerfradrag?

Alle skattepligtige personer der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, som ejer og har fast bopæl i en helårsbolig på tidspunktet for arbejdets udførelse, samt ejerens ægtefælle, såfremt ægtefællerne var gift og samlevende på tidspunktet for arbejdets udførelse, kan gøre brug af et håndværkerfradrag. Man kan også få håndværkerfradrag for arbejde udført i lejebolig, hvis ejer har givet tilladelse til udførelsen.

Hvad kan man få håndværkerfradrag for?

Her under kan du se nogle af de områder du kan få håndværkerfradrag for:

  • Energirenovering
  • Energiforsyning
  • Klimatilpasning
  • Grøn vedligehold

Hvad kan man bl.a. IKKE få fradrag for?

Der er en række ydelser som du ikke kan få fradrag for, blandt andet:

  • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
  • Energirådgivning

Hvordan får man håndværkerfradrag?

​Har du fået udført et stykke arbejde, hvor du kan få fradrag, så kan du se en guide til, hvordan fradraget indberettes via tast-selv-service på SKATs hjemmeside:

1. Gå til www.skat.dk/tastselv

2. Log ind med din foretrukne loginmetode

3. Gå til Fradrag > Håndværkerfradrag > Håndværkerfradrag 2018 (det er også muligt at vælge 2016-2017)

4. Vælg din boligtype (helårsbolig, fritidsbolig i Danmark, fritidsbolig i udlandet)

5. Vælg hvilken håndværkerydelse du har modtaget (energibesparelser, tilslutning af bredbånd, andre grønne håndværksydelser)

6. Indtast CVR-nummer på håndværkeren (se evt. fakturaen)

7. Indtast dato for betaling af ydelsen, samt beløb uden moms

8. Din indberetning er nu registreret

Har du spørgsmål til håndværkerfradrag?

Hvis du stadig ikke helt har styr på hvad du har af muligheder for håndværkerfradrag, kan du læse alle detaljer på SKAT.dk. Her kan du også finde generelle betingelser for at kunne få håndværkerfradrag. Du kan også kontakte SKAT på tlf. 72 22 28 28

Skal vi hjælpe dig?

Har du fået mod på at få udført f. eks. energiforbedringer i din bolig? Så kan du kontakte Broernes VVS på tlf. 35 26 61 61 eller få et tilbud på din opgave.

BROERNES VVS ApS | Korsørgade 21, 2100 København Ø | Telefon: (+45) 35 26 61 61 | E-mail: info@broernes-vvs.dk   1158_facebook-app-logo_2   1156_instagram_2