Ejendomsservice

Renovering og vedligeholdelse af ejendommens vand og varmeforsyning. Rensning af varmtvandsbeholder, varmeveksler, indregulering af varmecentral. Rensning og vedligeholdelse af tagrender og tag. Alt arbejde foregår i samarbejde med bestyrelse eller repræsentant.

Nøgleaftale

Som kunde kan der indgås en nøgleaftale som betyder at vi har nøgler til rum i ejendommen hvor de tekniske installationer befinder sig. På den måde kan vi få hurtig adgang til installationerne uafhængigt af ejendommens administration.

Nøglerne opbevares i alarmovervåget boks og registreres med kode. Dette giver et meget sikkert system for såvel kunde som os.

Varmtvandsbeholder

Vidste du at varmtvandsbeholdere og vekslere skal renses og afsyres jævnligt lige som din kaffemaskine, således at man undgår slam og stenbelægninger og i værste tilfælde driftsstop? En renset varmtvandsbeholder sikre de laveste omkostninger til opvarmning af brugsvandet! Varmtvandsbeholderen bør renses årligt.

I forbindelse med en rensning fjernes bl.a. kalk fra varmespiralerne. Er varmtvandsbeholderen monteret med korrosionsforebyggende anode skal denne skiftes i forbindelse med at beholderen renses. En varmtvandsbeholder der ikke har været renset i mange år kalker til. Jo mere kalk desto mere energi skal der anvendes for at opvarme vandet i beholderen. 

En ren beholder har den laveste økonomiske belastning på ejendommens varmebudget. Korrosion angriber det blødeste materiale først og derfor monteres en anode i beholderen. En varmtvandsbeholder hvor der ikke skiftes anode har en væsentligt kortere levetid i forhold til en beholder hvor der årligt skiftes anode.

Varmeveksler

Varmevekslere bør renses/afsyres hvert 1½-2 år. En veksler der ikke har været renset i mange år kalker til. En tilstoppet veksler leverer mindre varme fra primær siden til sekundær side. Dvs. at der skal bruges mere energi på opvarmning da veksleren vil yde mindre. Et tegn på at veksleren er tilstoppet. 

En ren veksler har den laveste økonomiske belastning på ejendommens varmebudget. 

Får man ikke renset veksleren, kan man forvente på sigt at:

  1. Der opstår slam, stenbelægninger og smuds
  2. Der opstår en forringet varmeeffekt
  3. Systemets effektivitetsgrad aftager og at trykket falder pga. kalkaflejringer
  4. Man opnår en større varmeregning
  5. Forbruget af energi forøges, og dermed udledes mere skadeligt Co2

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på rensning af varmtvandsbeholder samt udskiftning af anode og rensning/udsyring af veksler, eller få det gjort hvert år som en del af serviceaftalen med Broernes VVS.

BROERNES VVS ApS | Korsørgade 21 kld, 2100 København Ø | Telefon: (+45) 35 26 61 61 | E-mail: info@broernes-vvs.dk  fbicon